Ekskursoj

En la kadro de la kongreso okazos krom la labora programo ankaŭ diversaj eskursoj kaj vizitioj.
La GEA/PEA-kongreso kaj la fervoja kongreso havas apartan ekskursan programon.