ekskursoj

busekskurso je sabato la 29a de decembro:

La ekskurso dum vendredo la 29an de decembro nin gvidos al la monto Petersberg. Tagmeze ni vizitos la iaman loĝdomon de la germana kanceliero Adenauer. Poste ni havos vingustumadon en la prokzima vinregiono Ahr.

Petersberg estas konata loko en Bonn. Dum la tempo de la „Bonner Respubliko“ en la hotelo sur la monto Petersberg loĝis multaj gastoj de la registaro. Gravaj kontraktoj estis subskribitaj tie.

La iama loĝdomo de la germana kanceliero Adenauer situas en la apuda urbo Röhndorf kaj tronas sur la montoj de la montaro Siebengebirge. Dum la gvidado tra la loĝdomo kaj la fama roza ĝardeno ni ekszios detalojn el la familia vivo de la registrestro. Fine ankoraŭ dokumentejo montras historiahn staciojn de la Adenauer-vivo. Vidu: www.adenauerhaus.de germanlingve. De la buso al la domo estas ĉirkaŭ 10minuta pieda vojo.

En la urbeto Mayschoss en la vinregiono Ahr ni posttagmeze havos gvidadon tra la vinmuzeo kaj vinprovon.

En la ekskursa kotizo de 27,00 eurojn inkludita estas la veturado per la luksa buso, la gvidado sur la monto Petersberg, la eniro kaj gvidago de la Adenauerhaus kaj la vinprovo kun kvar vinoj.

Laŭ propra elekto vi povus kunporti manĝpakaĵon de nia domo kontraŭ 6,50 Euroj. Manĝo dumtage ne estas inkludita en la kotizo kaj pagenda aparte.

 

ekskurso al Bonn je la 02a de januaro:

Bonn – fondita jam dum la romia tempo - dum pluraj jardekoj servis kiel ĉefurbo de la Federacia Respubliko Germanio: la ĉefaj federaciaj organoj (prezidanto, parlamento kaj registaro) troviĝis tie. La elekto de tiu mezgranda urbo (hodiaŭ ĉ. 320.000 enloĝantoj) en 1949 estis provizoraĵo: komence oni ankoraŭ atendis ke la reunuiĝo de Germanio okazus baldaŭ. Ĝis tiu momento tamen daŭris 41 jarojn, kaj 50 jarojn ĝis la translokiĝo de la nomitaj federaciaj organoj al la antaŭa kaj nuna ĉefurbo Berlin. Proksimume duono de la ministeriaj laborlokoj tamen restis en Bonn, kaj ne laste pro diversaj kompensaj projektoj la urbo Bonn hodiaŭ fartas ne malpli bone ol antaŭe. Unu el la kompensaj projektoj estas la disponigo de la iama parlamenta kvartalo al la Unuiĝintaj Nacioj. Pluraj UN-suborganizoj nun havas siajn sidejojn tie, kaj en la iama plenkunsida salono de la parlamento regule okazas konferencoj de UN kaj aliaj internaciaj organizoj. Sed historie Bonn estis ne pli kaj ne malpli ol trankvila universitata urbo. Nia ekskurso donu impreson pri ambaŭ aspektoj. Ni ekveturos post la matenmanĝo per taksioj kaj publika transporto al la centro de la iama registara kvartalo. Tie ni vizitos la „domon de la historio de FRG“, kiu nun informas pri la evoluo de ambaŭ germanaj ŝtatoj de la postmilita epoko ĝis hodiaŭ. Ni daŭrigos al la urbocentro, kie troviĝas iama residenco de la arkiepiskopo de Kolonjo (kaj nuna ĉefa konstruaĵo de la universitato; hodiaŭ 38.000 studentoj). Por tagmanĝo ni rezervis lokojn en la historia restoracio „Em Höttche“ ĉe la foirplaco tuj apud la malnova urbodomo; tie vi povos gustumi rejnlandajn specialaĵojn. Posttagmeze ni vizitos la domon de la komponisto Ludwig van Beethoven, kiu naskiĝis en Bonn en 1770 kaj loĝis tie ĝis 1792. Antaŭ kaj post tiu vizito vi havos iom da tempo por promeni en la urbocentro. Ni revenos al la Luminesk‘-ejo per tramo kaj taksioj ĝustatempe por la vespermanĝo. La ekskurso kostas 17,00 eŭrojn po persono. Tiu prezo inkluzivas ĉiujn transportojn kaj enirprezojn. La tagmanĝo (por tiuj, kiuj volas kuniri al „Em Höttche“) estas aparte pagenda surloke.

Esperanto