2019-05-01 – Ponta Festo

Details: 

Invito al Frankfurt (Oder)

2019-05-01 – Ponta Festo

Karaj amikoj,

per tio mi invitas vin elkore al la tradicia „Ponta Festo" de la urbo Frankfurt (Odro), Germanio, 100 km oriente de Berlino, la 1-an de majo 2019. Jam la dekunuan fojon mi instalos informstandon pri Esperanto nome de Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio kaj Esperanto-Ligo Berlin. Ĉijare per apogo de la Popola Altlernejo de Frankfurt (Odro), ĉar tie okazu informvespero pri Esperanto la 8-an de majo.

La Ponta Festo okazos inter 11:00 kaj 18:00 h ĉefe en la regiono de la urboponto inter Frankfurt (Odro) kaj Słubice. En la proksimeco de la ponto (al norda direkto) ankaŭ instaliĝos nia informstando, rekonebla per Esperanto-flago.

Nia informstando memkompreneble bonege kaj konvinke denove demonstru, ke Esperanto ne nur funkcias, sed estas bona interkom-prenilo inter la popoloj, do ankaŭ ponta lingvo. Pro tio ankaŭ estus bonega afero, ke mi ne restos la unusola esp-isto dum la festo.

Bedaŭrinde mi mem eble ne havos multe da tempo por akompani vin dum via restado en la urbo ĉar mi, kiel kutime, devos resti ĉe la stando.

Tamen multe okazos dum tiu ĉi tago ambaŭflanke de la Odro-rivero kaj vi certe ne enuos.

Vespere ni renkontiĝos en agrabla restoracio por komuna babilado.

Okaze de malbona vetero oni povos frekventi la kafejon Słubfurt.

Do, bv. veni multamase pro nia komuna celo – la uzado de Esperanto kiel ponta lingvo dum ponta festo!

Pro ebla tranoktado ĉirkaŭ la 1-a de majo en Frankfurto ĉe Odro bv. turni vin al mi e-poŝte.

Elkore kaj optimisme

Ronaldo

https://esperanto.berlin

Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio/

Esperanto-Ligo Berlin

Ronald Schindler

Eberswalder Straße 15, D-15234 Frankfurt (Oder)

e-poŝto:    RonaldSchindleratweb.de

Telefono: +49 1514 1419673

Fakso:      (0331) 275483415

Dauer: 
1 Tag
Datum: 
Wednesday, 1. May 2019 - 11:00 ĝis 18:00
Veranstaltungstyp: 
Adresse: 
Bundesland: 
www: 
http://
Eintrag von: 
Julia Noe