Unuaj informoj pri la 7a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA) 2017

La migrado ne okazos!

7a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA)

je 01a – 06a okt. 2017 (dimanĉe - vendrede) ĉe la meza Mozelo

Nia tranoktejo:

Jugendbildungsstätte Marienburg

D-56856 Zell/ Mosel

Tel. 06542-9368-0

http://www.marienburg-jugendbildung.de

Stacidomo en  Bullay/Mosel

 

Prezo

La partoprenkotizo por unu persono en 2-lita ĉambro kun necesejo kaj duŝo estas 310 € ĝis 2016-03-31 (330 € ĝis 2016-06-30, poste: 350 €). Ĝi inkludas 5 tranoktojn, 5 varmajn vespermanĝojn, provianton survoje, enir­biletojn kaj transportojn. Rabato de 30 € por ordinaraj membroj de Germana Esperanto-Asocio kaj por homoj, kiuj ne loĝas en Germanujo. Krompago por 1-lita ĉambro kun necesejo kaj duŝo: 50 €, (nur malmultaj ĉambroj). Krompago por 1-lita ĉambro kun duŝo € 25.

 

Programo

Diversaj migradoj en region i.a. al Cochem, Beilstein kaj aliaj interesaj celoj ce las meza Mozelo.

 

Detala programo ĉe Wolfgang Bohr:

wolfgang.bohratesperanto.de

 

Pliaj informoj

La programo estas provizora kiel dum ĉiu migrado, ĉar ĝi dependas de la vetero.  Ne estos aparta vespera programo. Kiu el la partoprenontoj tamen ŝatus oferti programeron, bv. informi pri tio la organizanton.

 

Necesa sporteca kapablo

Ĉiutage ni migras inter ĉ. 10h00 ĝis 17h00 (inkluzive paŭzojn). Oni devus esti kapabla, povi iri distancon de maks. 15 km kaj venki parte tre krutajn alto­diferencojn de 200-250 m.

 

Transportoj

Se iel eble kaj konvena, ni uzos publikajn trafikilojn (trajno, buso, ŝipo).

KondiĉojVia aliĝo ekvalidos, kiam via antaŭpago de minimume 50 € por ĉiu persono atingis nian konton.

Vi pagu eventualan reston ĝis 2017-09-10.La antaŭpago de 50 € ne estos repagata, se vi malaliĝas aŭ ne aperas, sed vi povas ĉiam peri anstataŭanton. Tiu pagos laŭ la aktuala aliĝperiodo. El tio ne rezultu parta repago. Per via aliĝo vi eksplicite deklaras vian konsenton kun tiuj ĉi kondiĉoj. Atentu, ke malaliĝo aŭ ne-apero povas kaŭzi kostojn pli altajn ol via antaŭpago.

Maksimuma nombro de aliĝoj: 30

 

Datoj por aliĝi:

Momente ankporaŭ ne eblas aliĝi rete. Vi tamen povas jam aliĝi per nia oficejo (Esperanto-Laden) en Berlino aŭ telefone, fakse, retpoŝte aŭ poŝte (vidu ekz. http://eo.tel por adresoj)

Sendu al ni jenajn datojn por aliĝi al la 7.a EMA:

(Titolo+) nomo

evtl. kunulo (tiam duopa ĉambro)

Adreso (strato, domnumero, poŝtkodo, urbo)

Numeroj telefonaj, faksilaj, poŝtelefonaj

Retpoŝtadreso

Ĉu vi estas vegetarano O senlaktozulo O alia manĝtipo O

Ĉu rajtas aperi via nomo, antaŭnomo kaj urbo en reta partoprenlisto: O nein

Mi alvenos O aŭte O trajne O alimaniere

O Mi pagis la sumon de _________€ je _____________________ (dato)

al jena konto:

O  Deutscher Esperanto-Bund,  
Sparkasse Odenwaldkreis,
IBAN DE32 5085 1952 0040 1145 71, 
BIC HELADEF1ERB.

O UEA-konto des D.E.B.: GEAA-N

Aldonaj informoj / programkontribuoj

Erstellt am: 
Wednesday, 15. February 2017 - 18:15