Revuo "Esperanto aktuell"

Esperanto aktuell  kun -kune-

 

ISSN 0942-024 X

 

redaktejo:
Yashovardhan, Kolpingstr. 44, 58706 Menden
Stano Marček, SK-036 01 Martin, Slovakujo
eaatesperanto.de (ea(CHE)esperanto(PUNKTO)de)

redaktejo -kune- :
kuneatesperanto.de (kune(CHE)esperanto(PUNKTO)de)

  konstantaj kunlaborantoj:
Utho Maier  (Germana Esperanto-Biblioteko),
Uwe Stecher (Aŭstraj paĝoj, rubriko: El la mondo),
Peter Zilvar (Internacia Centro Herzberg).

Esperanto aktuell kun la junulara parto -kune- estas la membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio r.a. kaj de Germana Esperanto-Junularo r.a.. Ĝin povas tamen ankaŭ aboni ne-membroj, ankaŭ el eksterlando. Vidu detalojn sube.

Esperanto aktuell aperas sesfoje jare kun po 32 paĝoj. Eldonisto (kaj respondeca pri la enhavo) estas Germana Esperanto-Asocio r.a. La ekspedadon kaj la abonservon organizas la membro-prizorganto.

Abono

2014: 18,00 EUR

Abono kun ekspedo al eksterlando: 24,00 EUR

Ekspedado kaj abonservo

Elektronika abonilo por abonoj de eksterlando
Ceteraj mendoj kaj demandoj al: 
Deutscher Esperanto-Bund, Sibylle Bauer, oficejestrino (Esperanto-Butiko)

   

Redaktofinoj de la eldonoj:

2014/1   2014 januaro 15
2014/2   2014 marto 15
2014/3   2014 majo 15
2014/4   2014 julio 15
2014/5   2014 septembro 15
2014/6   2014 novembro 15

Sendu viajn kontribuojn por Esperanto aktuell per retpoŝto, en ASCII-formato aŭ kiel alkroĉitan Word-dokumenton (kun la specialaj Esperanto-signoj aŭ en skribmaniero per "x"), fotojn en *.bmp- aŭ *.jpg-formato. Paperpoŝtaĵoj (nur tajpitaj, ne manskribitaj tekstoj) al la redaktisto Yashovardhan. La redaktisto rezervas al si la rajton prilabori vian tekston; leteroj de legantoj estas mallongigataj, se necese. Se vi ne konsentas pri tio, nepre skribu tion, sendante vian kontribuon. Internajn disputojn ni traktos nur en Esperanto.

Esperanto