Anmeldung/Aliĝo Germana Esperanto-kongreso 2019

Ich melde mich zum Deutschen Esperanto-Kongress 2019 an.
Mi aliĝas al Germana Esperanto-Kongreso 2019.

Persönliche Daten / Personaj datumoj
Kongressdaten / Kongresaj datumoj
Der links angezeigte Kongressbeitrag ist gültig für Teilnehmende aus Ländern der Kategorie A. Der reduzierte Beitrag ist für (Ehe)partner, Behinderte (mit Beleg), Einkommenslose und Teilnehmende aus Ländern der Kategorie B. Kinder mit Geburtstag nach dem 1. Januar 2005 nehmen kostenlos teil.
La kotizo indikita maldekstre validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon dekstre pagu akompanantoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj kaj B-landanoj. Infanoj naskitaj ekde la 1-a de januaro 2005 partoprenos senpage.
Rabatt nicht für Tageskarten / Rabatoj ne por la taga bileto
Ich stimme der Veröffentlichung meiner Spende im Kongressbuch zu. / Mia donaco rajtas esti menciata en la kongreslibro.
Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Fotos von mir gemacht und später gegebenenfalls in der Mitgliederzeitschrift, auf der Website und/oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen.
Mi konsentas ke dum la eventoj mi povos esti fotita kaj ke tiuj fotoj poste povos esti publikitaj en nia magazino, la retpaĝo kaj/aŭ en en sociaj retoj.
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme zu.
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.